کتابِ بهتر

بهترین کتاب‌ها، برای بهترین مخاطبان

بهترین کتاب‌ها، برای بهترین مخاطبان
سعی می‌کنیم بهترین کتاب‌ها را برای بهترین مخاطب دستچین و معرفی کنیم.
بهترین مخاطب کتاب کسی است که آن را گامی به سوی آسمان قرار دهد.
الیه یصعد الکم الطیب...

.
آخرین نظرات
  • ۰
  • ۰

مربیان عزیز می توانند برای معرفی کتاب سلام بر ابراهیم از کاربرگ آن استفاده کنند. در این بخش یک کاربرگ برای مربی طراحی شده تا مطالبی را که می خواهد مطرح کند به صورت دسته بندی شده و منظم داشته باشد و متربی هم برای یادداشت برداری ونظم دادن به آموزه های خود از کاربرگ مخصوص خود استفاده کند