کتابِ بهتر

بهترین کتاب‌ها، برای بهترین مخاطبان

بهترین کتاب‌ها، برای بهترین مخاطبان
سعی می‌کنیم بهترین کتاب‌ها را برای بهترین مخاطب دستچین و معرفی کنیم.
بهترین مخاطب کتاب کسی است که آن را گامی به سوی آسمان قرار دهد.
الیه یصعد الکم الطیب...

.
آخرین نظرات
  • ۰
  • ۰

مربیان عزیزی که مایل هستند کتاب سلام بر ابراهیم رو در کلاس به دانش آموزان یا در مسجد به دیگران معرفی کنند می توانند از این پرده نگار استفاده کنند